หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

ชนะเลิศ ระดับประเทศ The Smart City Showcase Awards 2022 ด้าน smart governance โชว์ผลงานโดดเด่น การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง หรือ ISC

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565
 

ชนะเลิศ ระดับประเทศ The Smart City Showcase Awards 2022 ด้าน smart governance โชว์ผลงานโดดเด่น การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง หรือ ISC

         

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกลาง เปิดเผยว่าหลังจากที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ "The Smart City Showcase Awards 2022" ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงการที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาดมาเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและบริหารจัดการเมือง ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเมืองที่มีผลงานโดดเด่น รวมถึงค้นหาโครงการต้นแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้นำเสนอผลงานการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง หรือ ISC ในรอบ final pitching ผ่านระบบ application zoom cloud meetingไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมส่งผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 40 ผลงาน จาก36 หน่วยงาน ผลปรากฏว่า เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศในการประกวด  "The Smart City Showcase Awards 2022" ด้าน Smart governance ในผลงานการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ One Stop Service ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อพัฒนาตำบลบ้านกลาง หรือ ISC
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลางจะได้เข้ารับรางวัล จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน Thailand Smart City Expo 2022 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ต่อไป

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ ,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวนุชรี  สายแสน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์
 

จำนวนผู้ชม 22303 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
2
 เมื่อวาน 
975
 เดือนนี้ 
28,681
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
184,781
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,168,241
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561