หน้าแรก >> ของดีบ้านเฮา >> อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี “คุ้มเทวี”

 “ของดีบ้านเฮา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสถานที่สำคัญ

  ปรับปรุงข้อมูล 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย Administrator

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี “คุ้มเทวี”

         เดิมตั้งอยู่ ณ บ้านท่าล้อ-ศรีคำ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นสถานที่ ชาวตำบลบ้านกลาง ภาคภูมิใจและเคารพนับถือ โดยได้ร่วมมือร่วมใจดูแลพัฒนาต่อมาจากบริษัทศิริมณี จำกัด ผู้จัดสร้าง หลังจากที่บริษัทศิริมณีได้มอบไว้ให้เป็นสมบัติของจังหวัดลำพูนแล้ว อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีแห่งนี้ เริ่มมาจากที่บริษัท ศิริมณี จำกัด ได้จัดซื้อที่ดินในเขตหมู่บ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง จำนวนหลายร้อยไร่ เพื่อพัฒนาและจัดสรรขายให้แก่บุคคลทั่วไป ในนามโครงการ “คุ้มเทวี” ซึ่งทางผู้บริหารบริษัทฯได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นศิริมงคลกับโครงการฯและพื้นที่ จึงได้ตกลงจัดสร้างอนุสาวรีย์ของพระนางจามเทวีมาประดิษฐ์สถานไว้ ณ ที่หน้าโครงการฯ ซึ่งได้ให้ชื่อบริเวณนี้ว่า “ลานเจ้าแม่” บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้โรงหล่อสุโขทัยเป็นผู้ดำเนินการหล่อองค์ฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538 ได้อัญเชิญองค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เข้าสู่เมืองลำพูน (หริภุญชัย) โดยได้นำองค์ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเสด็จเลียบนครหริภุญชัย (เมืองลำพูน) เสร็จแล้วก็ได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐ์สถาน ณ แท่นที่ประทับ “คุ้มเทวี” วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538 เวลา 10.30 น. บริษัท ศิริมณี จำกัด ได้ทำพิธีมอบองค์อนุสาวรีย์และที่ดินลานเทวี ให้แก่จังหวัดลำพูน โดย นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับมอบ นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาองค์อนุสาวรีย์แห่งปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยก็ได้เด่นตระหง่าน เป็นศักดิ์ศรีเป็นที่เคารพบูชาของชาวตำบลบ้านกลางตลอดมา

         ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดย ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการก่อสร้างลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อศรีคำ โดยได้มีการอัญเชิญองค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จากบริเวณแท่นประทับด้านหน้าคุ้มเทวีเดิม มาขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประทับลานอนุสาวรีย์ แห่งใหม่ ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวตำบลบ้านกลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีพิธีบวงสรวง กราบไหว้ขอพร องค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และในวันครบรอบการสวรรคตตามปฏิทินจันทรคติ จะได้จัดพิธีบวงสรวงกราบไหว้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัยสืบมา

         การเดินทาง : รถส่วนตัว จากแยกบิ้กซีลำพูน มาตามถนนทางหลวงหมายเลข1147 ถึงสามแยกตลาดอินทร เลี้ยวขวา มาตามถนนบ้านกลาง ดอยติ ประมาณ 3 กม.ถึงป้ายซุ้มบอกทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อยู่ด้านในศูนย์กีฬาฯ

 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
895
 เมื่อวาน 
1,045
 เดือนนี้ 
27,706
 เดือนที่ผ่านมา 
40,915
 ปีนี้ 
183,806
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,167,266
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561