หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
2018-01-12
2 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
4 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
5 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
6 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
7 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
8 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
2018-01-12
10 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
2018-01-12
11 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
2018-01-12
12 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
2018-01-12
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖
2018-01-12
14 ประกาศประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
2018-01-12
15 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
16 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจาปี 2555
2018-01-12
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
18 ประกาศเรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2555
2018-01-12
19 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2555
2018-01-12
20 เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12