หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
2017-02-17
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
2017-01-17
3 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที 4 ประจำปี 2559
2018-01-12
4 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
2018-01-12
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครี่งที่ 1 ประจำปี 2559
2018-01-12
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๘
2018-01-12
7 ประกาศจงหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
8 ประกาศจงหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๘ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๙
2018-01-12
10 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๘
2018-01-12
11 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
12 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2
2018-01-12
13 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2
2018-01-12
14 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
16 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
17 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
19 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
20 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
42
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561