หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา

  28 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
2 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
2018-01-12
3 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
4 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2557
2018-01-12
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
2018-01-12
6 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
2018-01-12
7 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
2018-01-12
8 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
2018-01-12
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖
2018-01-12
10 ประกาศประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2556
2018-01-12
11 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
12 ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตาบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจาปี 2555
2018-01-12
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
14 ประกาศเรียกประชุมสภาเทสบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4 /2555
2018-01-12
15 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2555
2018-01-12
16 เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2018-01-12
17 ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาฯ
2018-01-12
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลางว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการเมืองฝ่ายบริหาร
2018-01-12
19 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 2555
2018-01-12
20 สำเนารายงานการประชุม สมัยที่ 2/2555
2018-01-12
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
54
 เมื่อวาน 
146
 เดือนนี้ 
572
 เดือนที่ผ่านมา 
16,254
 ปีนี้ 
62,031
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
225,478
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561