หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของเทศบาล ในลักษณะการลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
 

กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของเทศบาล ในลักษณะการลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก

         

วันนี้ (25 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดสันป่าฝ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 9 พ.ค. 62  เพื่อจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของเทศบาล ในลักษณะการลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก อาทิ ตัดกิ่งไม้ในชุมชนหมู่บ้าน, ซ่อมระบบเสียงตามสาย, ซ่อมถนน, ซ่อมฝารางระบายน้ำ, ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ตลอดจนเป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 53 คน