หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562
 

ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562

          วันนี้ (30 เม.ย. 62) เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชน ตามโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค. - 14 พ.ค. 62  เพื่อจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนของเทศบาล ในลักษณะการลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุก อาทิ ตัดกิ่งไม้ในชุมชนหมู่บ้าน, ซ่อมระบบเสียงตามสาย, ซ่อมถนน, ซ่อมฝารางระบายน้ำ, ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ตลอดจนเป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 75 คน