หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ต้อนรับนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2463 และมอบป้ายรณรงค์ มาตรการ 60

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
 

ต้อนรับนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2463 และมอบป้ายรณรงค์ มาตรการ 60

         

วันนี้ (21 ก.พ. 63) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2463 และมอบป้ายรณรงค์ มาตรการ 60 วันห้ามเผาเด็ดขาดให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน, ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในตำบลบ้านกลาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปลูกฝังความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับประกาศห้ามเผาของจังหวัดลำพูน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, ชมรมปั่นจักรยาน, นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, นักเรียนโรงเรียนวัดขี้เหล็ก, นักเรียนโรงเรียนธนรัตน์วิทยา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม จากนั้นประธานได้ตัดริบบิ้นปล่อยขบวนจักรยานและขบวนเดินรณรงค์ฯ ไปตามเส้นทางถนนสายหลักสันป่าฝ้าย – บ้านธิ ถึงโรงเรียนวัดขี้เหล็ก และขบวนปั่นจักรยาน ปั่นไปตามเส้นทางที่กำหนด สิ้นสุด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 97 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
49
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561