หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ออกรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร (No Form) เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งรณรงค์ให้ร้านค้า, ตลาด, ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลบ้านกลาง ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย "จังหวัดลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟ

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
 

ออกรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร (No Form) เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งรณรงค์ให้ร้านค้า, ตลาด, ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลบ้านกลาง ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย "จังหวัดลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟ

          วันนี้ (20 ก.ย. 61) เวลา 15.00 น. ที่กาดจาวเหนือ ม.6 ต.บ้านกลาง และตลาดสิงห์เคิ่ง ม.6 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ทต.บ้านกลาง ออกรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร (No Form) เพื่อลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งรณรงค์ให้ร้านค้า, ตลาด, ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไป ในเขตตำบลบ้านกลาง ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบาย "จังหวัดลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)"  

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 131 คน