หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๘ ตารางเมตร บริเวณบ้านต้นฮั่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา-ต้นฮั่ง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
 

          ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๘ ตารางเมตร บริเวณบ้านต้นฮั่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา-ต้นฮั่ง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

          ประกาศเทศบาลตําบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๘ ตารางเมตร บริเวณบ้านต้นฮั่ง หมู่ที่ ๒ บ้านท่าล้อ-ศรีคํา-ต้นฮั่ง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลตําบลบ้านกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  


 

*************************************

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 65 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
171
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
2,190
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
38,225
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
201,672
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561