:: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน ::
หน้าแรก >> รางวัลแห่งเกียรติยศ

 รางวัลแห่งเกียรติยศ

  22 มกราคม 2561 โดย Administrator

    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณ ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่น สำหรับผู้สูงอายุ จากวุฒิสภาฯ...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานทางวัฒนธรรม ...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัล อปท ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากกระทรวงมหาดไทย...
 
 
    โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น จากกระทรวงมหาดไทย...
 
 
    โดย Administrator วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลนวัตกรรมสุขภาพชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สป.สช....
 
 
    โดย Administrator วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
 
 
    โดย Administrator วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ และมาตรฐานโครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
 
 
    โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            รางวัลเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม...
 
 
    โดย Administrator วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติระดับทอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) อปท.ต้นแบบ รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 ปี 2560-2562 โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี...
 
 
    โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561
รางวัลแห่งเกียรติยศ
            ประกาศเกียรติคุณผลการประเมิน อันดับ 1 ตามโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมี ท่านปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง ลำพูน...
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
256
 Yesterday
107
 This Month
5,198
 Last Month
1,773
This Year
30,774
Last Year
0
   All
30,774
 Record: 12/01/2561

ขณะนี้มี 2 บุคคล ออนไลน์