หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

 โดย Administrator วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561
 

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

          วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.15 น ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤติ สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชตราบจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยประธานพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ร่วมพิธีถวายบังคม และกราบพร้อมกัน ถวายความเคารพ จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาตามลำดับ ประกอบด้วย กลุ่มพลังมวลชน - ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มสตรีแม่บ้าน, ชมรมผู้สูงอายุ, สภาเด็กและเยาวชน , สมาชิก อป.พร.ตำบลบ้านกลาง, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก หลังเสร็จสิ้นพิธี ได้ส่งมอบกล้าพันธุ์ไม้ (ต้นเหลืองอินเดีย) เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำชาติ ให้แก่ผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านได้นำไปปลูกบริเวณพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านต่อไป 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ , น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 59 คน