หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

การประชุมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

 โดย Administrator วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 

การประชุมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

         

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนันและผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, ประธานผู้สูงอายุ, ประธานแม่บ้าน, ประธานสภาวัฒนธรรม และประธานอสม. โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การพิจารณาสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงและขอความเห็นในที่ประชุมการกำหนดการจัดกิจกรรม ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำเชิงสะพานลำน้ำแม่ตีบ ม.9 ต.บ้านกลาง ภายในงานได้มีกิจกรรมบูชาโคมถวายแด่พระนางจามเทวี โดยกลุ่มผู้สูงอายุ จุดโคม/ดอกไม้ไฟ, การแข่งขันโคมลอยของหมู่บ้าน ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, ประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ และกิจกรรมฟ้อนเทียนฟ้อนเล็บ (กลุ่มมวลชน ต.บ้านกลาง) ถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งการแสดงดนตรีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และการแสดงต่างๆ 
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 104 คน