หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง

 โดย Administrator วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561
 

ซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น ที่ฝายกั้นลำน้ำแม่ยากหมู่ 8 ต.บ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ทต.บ้านกลาง ตลอดจนประชาชนตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ยาก หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอุทกภัย น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในหลายหมู่บ้าน ของตำบลบ้านกลาง จนทำให้ฝายน้ำล้นตามลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่ได้รับความเสียหายและ ชำรุด โดยเฉพาะลำน้ำแม่ยาก ม.8 โดยร่วมกันซ่อมแซมฝายกั้นลำน้ำแม่ยาก ฟื้นฟูหลังเกิดภาวะน้ำท่วม ตามแนวนโยบายการพัฒนาตำบล ด้านการบริหารจัดการน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสียของตำบลบ้านกลาง ต่อไป 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 98 คน