หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  ปรับปรุงข้อมูล 12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย ของผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงข้อมูล  โดย Administrator วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565
 

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย ของผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

         

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปลอดโรค ปลอดภัย ของผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพมีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคจากการประกอบอาชีพ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพในกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคจากการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพงษ์รวี  ปัญญาวีระวงศ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน มาบรรยายให้ความรู้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มหมู่บ้าน ผู้ประกอบการร้านเสริมสวย และพนักงานเก็บขยะ จำนวน 60 คน

******************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้,นางสาวเกวลิน ไชยมงคล / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 9 คน


โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
146
 เมื่อวาน 
89
 เดือนนี้ 
1,464
 เดือนที่ผ่านมา 
15,676
 ปีนี้ 
168,964
 ปีที่ผ่านมา 
187,345
   ทั้งหมด 
656,208
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561