หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

พิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 48 ปี 20 พรรษา และเนื่องในโอกาสรับใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.7 ของพระมหากฤษณะโสภณกิตติ เจ้าอาวาสวัดศรีคำ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 

พิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 48 ปี 20 พรรษา และเนื่องในโอกาสรับใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.7 ของพระมหากฤษณะโสภณกิตติ เจ้าอาวาสวัดศรีคำ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

         

วันนี้ (30 พ.ย.61) เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีคำ ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน  นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล 48 ปี 20 พรรษา และเนื่องในโอกาสรับใบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.7  ของพระมหากฤษณะโสภณกิตติ เจ้าอาวาสวัดศรีคำ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์ จำนวน 49รูป คณะศรัทธา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีทำบุญฯ ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 54 คน