หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

จัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

 โดย Administrator วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
 

จัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

          วันนี้ (4 ธ.ค. 61) เวลา 16.30 น. ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางและพนักงานเจ้าหน้าที่ทต.บ้านกลาง ร่วมกับจังหวัดลำพูน โดยนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, สมาคมแม่บ้านมหาดไทยลำพูน ทสจ.ลำพูน และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาลำพูน ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกและโฟมเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า, ศูนย์การค้า, ร้านสะดวกซื้อ งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตน ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลก เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำความดี ร่วมกันขจัดปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ  

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 48 คน