หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2562 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562 ทต.บ้านกลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2562 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562 ทต.บ้านกลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2562 ประจำวันที่  7 มกราคม 2562
ทต.บ้านกลาง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า เด็ก คือทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคง อีกทั้งเป็นผู้ที่ต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ทุกฝ่ายจึงให้ความสำคัญแก่เด็กและจัดให้มีวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเอง ประพฤติ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ “ เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ ”
ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เวลา 08.30 น. นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  เป็นประธานเปิดงานฯ จากนั้นจะได้เริ่มกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ พร้อมการเล่นเกมส์ และแจกของรางวัลในซุ้มต่างๆ ภายในงานมีขนม ของที่ระลึกแจกฟรีตลอดงาน
จึงขอเชิญชวนเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 50 คน