หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 

การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ. ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่วิทยากร จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ได้มาแนะแนวให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ของพนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 66 คน