หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ  เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย  ในการมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานจัดเก็บรายได้ และเทคโนโลยีด้านแผนที่ภาษี ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 

*************************************

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ  / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 74 คน