หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านและถนนหนทางในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื่อบรรเทามลภาวะ จากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
 

ล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านและถนนหนทางในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื่อบรรเทามลภาวะ จากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (10 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น.ที่ บ้านประตูโขง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร7พัน1, สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านและถนนหนทางในหมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ต.บ้านกลาง เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื่อบรรเทามลภาวะ จากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษทางอากาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง  โดยจะมีการหมุนเวียนไปทุกหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ ช่วง 05.00 น. และ 16.00 น. ของทุกวัน
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 78 คน