หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และถนนหนทางในหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง ต.บ้านกลาง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
 

ล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และถนนหนทางในหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง ต.บ้านกลาง

         

วันนี้ (11 ก.พ. 62) เวลา 15.00 น. ที่บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานทหาร ร7พัน1, ประชาชนจิตอาสา, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านกลาง (อถล.) ตลอดจนประชาชนในหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง ได้ร่วมกันล้างถนนบริเวณด้านศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน และถนนหนทางในหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ-ศรีคำ-ต้นฮั่ง ต.บ้านกลาง เป็นการเพิ่มความชื้นให้อากาศ เพื่อบรรเทามลภาวะ จากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและมลพิษทางอากาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง  โดยจะมีการหมุนเวียนไปทุกหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ ช่วง 05.00 น. และ 16.00 น. ของทุกวัน
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 81 คน