หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562
 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562

         

วันนี้ (11 มี.ค. 62) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภา, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ตามโครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 จัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักทะเบียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพตลอดจนประชาชนได้รับการบริการที่ดี และเกิดความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 17 คน