หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีมีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
 

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีมีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

         

วันนี้ (15 มี.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีมีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ แจ้งจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เสียชีวิต, รายงานจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561, รายงานสถานการณ์เงิน และรายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาขอรับความเห็นชอบพิจารณาแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) เป็นต้น
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 33 คน