หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ 3

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ 3

          วันนี้ (7 มิ.ย.62) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง” รุ่นที่ 3 โดยฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา สำนักทรัพย์สินและรายได้ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมี อาจารย์ดวงพร แสงทอง ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายทรัพย์สินและรายได้ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำคณะนักศึกษาอบรมและวิทยากรโครงการฯ จำนวน 88 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาแบบครบวงจร และการจัดการขยะ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมของท้องถิ่น และศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) สังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ในครั้งนี้ด้วย  

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 28 คน