หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และงานพิธีอันเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คืนวันที่ 12 เมษายน 2561

 โดย Administrator วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561
 

รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และงานพิธีอันเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คืนวันที่ 12 เมษายน 2561

         

รับสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และงานพิธีอันเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
คืนวันที่ 12 เมษายน  2561  เวลา 19.30 น.
ประกวด  ณ. เวทีชั่วคราวศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลบ้านกลาง  (คุ้มเทวีเดิม) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ชาย หรือ หญิง  ที่มีอายุ  15 ปี ขี้นไป
2. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี  และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. เป็นผู้ที่มีความสามารถที่กล้าแสดงออก  

หลักฐานในการสมัคร (ยื่นในวันประกวดจริง )
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สมัคร และติดต่อได้ที่   
1.นางสาวจุไรรัตน์  อุดทาผาม    โทร 083-6299989(พี่ไล)
             2. คุณ กฤษตยชย์  พิงคะสัน   โทร  064-4340278(อาร์ม)
             3. กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านกลาง   โทร. 098-5986675(น้อง)

ท่านสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่  ดาว์นโหลดใบสมัคร
 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

- / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 71 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

Statistics
 Today
25
 Yesterday
153
 This Month
2,290
 Last Month
4,699
This Year
39,903
Last Year
0
   All
39,903
 Record: 12/01/2561

ขณะนี้มี 1 บุคคล ออนไลน์