หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562
 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (7 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว (Green Day) ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภาคประชารัฐ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการปลูก และดูแลรักษาต้นไม้ รวมทั้งสนับสนุนโครงการนโยบายของจังหวัดลำพูนที่ส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกวันพุธ (Green Day) ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีที่ตรงกับครบรอบวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้แก่ต้นเหลืองปรีดียาธร และต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง และต้นกระดุมทองบริเวณสองฝั่งคลองส่งน้ำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ในการนี้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์  / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 39 คน