หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลางเตรียมจัดงานปี๋ใหม่เมืองยิ่งใหญ่ จัดขบวนช้าง ม้า ไพร่ฟ้าย้อนยุค แห่อัญเชิญองค์เจ้าแม่จามเทวีเข้าเวียงบ้านกลาง ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ใจกลางเมือง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
 

ทต.บ้านกลางเตรียมจัดงานปี๋ใหม่เมืองยิ่งใหญ่ จัดขบวนช้าง ม้า ไพร่ฟ้าย้อนยุค แห่อัญเชิญองค์เจ้าแม่จามเทวีเข้าเวียงบ้านกลาง ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ใจกลางเมือง

          ดร.ประสิทธิ์  จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า   ประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ของล้านนา ซึ่งถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ เป็นวัฒนธรรมที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ วันสงกรานต์ของทุกปี จึงถือเป็นวันครอบครัวที่เป็นการแสดงความรัก ความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน ทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยการรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการขอขมา ที่ได้ล่วงเกินทั้งกาย วาจา ใจอีกด้วย ซึ่งการจัดงานสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมืองนั้น จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้อยู่คู่สังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ให้ความสำคัญของการสืบสานประเพณีดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ และงานพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปประดิษฐาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒       และวัดร่องส้าว หมู่ที่ ๗ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยในช่วงเช้าวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป จะมีพิธีบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระนางจามเทวี ลงจากแท่นประดิษฐาน            ณ ลานอนุสาวรีย์คุ้มเทวี (เดิม) หมู่ที่ ๒ ต.บ้านกลาง มาบนรถที่ประทับที่ตกแต่งอย่างสวยงามสมพระเกียรติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สักการะ ตลอดทั้งวันจะมีการแข่งขันเปตอง แข่งขันตะกร้อของกลุ่มพลังมวลชน            ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน จากนั้นในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป จะเริ่มการแสดงสมโภชน์งาน การฟ้อนดาบ ,การฟ้อนเทียน ,การแสดงของชมรมรักษ์สุขภาพ ต.บ้านกลาง ,การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑  บ้านกลาง ,ชมวงดนตรีลูกทุ่งทหาร จากมณฑลทหารบกที่ ๓๓ จ.เชียงใหม่ ,การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง          โดยรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจากทุกสารทิศ และกาดหมั้วครัวแลง ในบรรยากาศขันโตกล้านนา         ส่วนในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป เริ่มตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมรูปพระนาง จามเทวี จากลานอนุสาวรีย์คุ้มเทวี(เดิม) เคลื่อนขบวนไปตามถนนทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒  โดยขบวนช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ จ.ลำปาง ,                ขบวนม้า จากกองพันสัตว์ต่าง จ.เชียงใหม่ ,ขบวนทหารโบราณ กองกำลังทหาร จากมณฑลทหารบกที่ ๓๓            และกองพลทหารราบที่ ๗ จ.เชียงใหม่ ,ขบวนเสลี่ยงพระอริยะสงฆ์ และขบวนไพร่ฟ้าประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ที่ตกแต่งริ้วขบวนย้อนยุค วิจิตรสวยงามตามแบบโบราณ          ราชประเพณี ในยุคอาณาจักรหริภุญชัย ๑,๓๐๐ กว่าปี จากนั้นจะเป็นบวงสรวงอัญเชิญองค์พระบรมรูปพระนางจามเทวีขึ้นประดิษฐาน ณ ลานอนุสาวรีย์แห่งใหม่ในศูนย์กีฬาฯ มีการแสดงฟ้อนสมโภชน์ และฟ้อนเล็บถวายมือ โดยช่างฟ้อนจิตอาสาจากทั่วสารทิศ ,พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นอันเสร็จพิธี จากนั้นช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มพิธีสามีจิกรรม (รดน้ำดำหัวพระสงฆ์ในตำบลบ้านกลาง) และ พิธีสุมาคารวะรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุตำบลบ้านกลาง ณ วัดร่องส้าว หมู่ที่ ๗  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง อู้จ๋าคำเมือง และร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๑ และงานพิธีอัญเชิญอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปประดิษฐาน ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ และวัดร่องส้าว หมู่ที่ ๗  ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยพร้อมเพรียงกัน ********************** น.ส.ณัฐชฎาพร  อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
www.banklanglp.go.th
โทร ๐-๕๓๐๙-๐๗๒๑-๒๓ ต่อ ๗๑๑
 

*************************************

PR team / ข่าว

PR team / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 109 คน