หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
 

เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

          วันนี้ ( 6 ก.ย. 62)เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชนตำบลบ้านกลาง ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน, เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น และขยายองค์ ความรู้ สู่ชุมชน ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ตลอดจนเพื่อให้ประชาชน เด็ก เยาวชนรู้จักนำสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นคุณค่ามีทัศนคติที่ดีในการปลูกและนำพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากคุณสุชาดา ดวงต๋า ปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 45 คน ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารเรือนไทย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านกลาง ด้านข้างลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้พร้อมปลูกพืชสมุนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรพื้นบ้าน ต่อไป 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 37 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
112
 เมื่อวาน 
258
 เดือนนี้ 
5,681
 เดือนที่ผ่านมา 
9,121
 ปีนี้ 
5,681
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
169,128
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561