หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2  ประจำปี 2562 วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2  ประจำปี 2562 วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (30 กันยายน 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2  ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 และญัตติเรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 และขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ซึ่งมติที่ประชุมสภาเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ8เสียง งดออกเสียง1เสียง และมีผู้ลาการประชุม 1ท่าน 

 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร  อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 52 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
134
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561