หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อแจ้งระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562
 

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อแจ้งระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (1 ต.ค. 62) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อแจ้งระเบียบเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลบ้านกลาง และเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลบ้านกลางให้เหมาะสมและประหยัดงบประมาณโดยมีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 48 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
180
 เมื่อวาน 
283
 เดือนนี้ 
5,165
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,834
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
287,281
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561