หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลางลำพูน ชวน ชิม ช็อป แชะ สีสันวันลอยกระทงตำบลบ้านกลาง แบบอีโค่สไตล์ (Eco style) ๑๑ พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์กีฬาเทศบาลฯ

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
 

ทต.บ้านกลางลำพูน ชวน ชิม ช็อป แชะ สีสันวันลอยกระทงตำบลบ้านกลาง แบบอีโค่สไตล์ (Eco style) ๑๑ พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์กีฬาเทศบาลฯ

         

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กล่าวว่า เปิดเผยว่างานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนาน “ยี่เป็ง” เป็นภาษาล้านนา แยกได้สองคำคือคำว่า “ยี่” ที่หมายถึงเดือนที่สองหรือเดือนยี่ ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และคำว่า “เป็ง” ที่หมายถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญ โดยชาวล้านนาจะเริ่มประเพณียี่เป็ง ตั้งแต่วันขึ้น ๑๓ ค่ำ จะเป็นวันเตรียมข้าวของสำหรับทำบุญที่วัด ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ และในคืนวันขึ้น ๑๕ ค่ำ ก็จะนำกระทงไปลอยในแม่น้ำ ประเพณียี่เป็งของชาวล้านนานั้นอยู่บนรากฐานความเชื่อเดียวกับประเพณีลอยกระทงในภูมิภาคอื่น วัตถุประสงค์สำคัญคือขอขมาแม่พระคงคาบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวล้านนากิจกรรมที่ชาวล้านนานิยมกระทำในประเพณียี่เป็งคือการจุดผางประทีปและโคมไฟเป็นพุทธบูชาการปล่อยโคมลอย, จุดดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ การทำซุ้มประตูป่า เพื่อประดับตกแต่งบริเวณหน้าบ้านหรือวัด การไปทำบุญที่วัดในวันยี่เป็ง การฟังเทศน์ใหญ่ที่เรียกว่าเทศมหาชาติ หรือตั้งธรรมหลวง กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดภูมิปัญญาในการจัดทำเครื่องสักการะบูชา เพื่อใช้ในการบูชาตามความเชื่อของชาวล้านนาในประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีเดือนยี่ 
ในปี ๒๕๖๒ นี้ เทศบาลตำบลบ้านกลาง กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป มีการแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็กของประชาชน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน บริเวณอาคารเรือนไทย ในศูนย์กีฬาฯ ,ชมการปล่อยโคมควัน (ว่าวควัน)แบบโบราณล้านนา ถวายเป็นพุทธบูชา, มีบริการเช่าชุดแต่งกายย้อนยุคถ่ายรูปตามจุด Check in  และ ชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านกลาง (ข่วงบ่ะเก่า) ซึ่งแสดงถึงวิถีพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมของคนล้านนาในสมัยก่อน ส่วนช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เริ่มเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน, ตลาดนัดสุขภาพ,กาดหมั้ว ครัวแลง , การละเล่นแบบงานวัด , การแข่งขันมวยทะเล , การแสดงศิลปะวัฒนธรรมฯ ในเวลา ๑๙.๐๐ น.พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลบ้านกลาง , ถวายโคม/จุดดอกไม้ไฟ ถวายเป็นพุทธบูชา, พิธีจุดผางประทีป ๕๐๐ ดวง บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี,ชมการแสดงฟ้อนโคม โดยชมรมฟ้อนเล็บห้าก้าวลำพูนร่วมกับชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงล้านนา เทศบาลตำบลบ้านกลาง, การแสดงชุดตำนานลอยกระทง และการแสดงชุดเสน่ห์บ้านกลาง โดยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง , พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีบ้านกลาง”พิธีมอบรางวัลต่างๆ และการประกวดนางนพมาศจำแลงซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์สร้างสีสันให้งานนี้ พร้อมร่วมถ่ายภาพเซลฟี่แบบพาโนรามาวิวกับฉากหลังโคมลอย บนท้องฟ้านับพันดวงในงานนี้ด้วยเช่นกัน 
นายอภิชาติ ยังกล่าวอีกว่า “งานลอยกระทงตำบลบ้านกลางปีนี้ ขอความร่วมมือร่วมใจประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้าในงานทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงปลอดขยะ และเที่ยวงานลอยกระทงแบบอีโค่สไตล์ (Eco style) โดยเฉพาะการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่าย งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก รณรงค์ใช้ถุงผ้าในการมาจับจ่ายซื้อของ และร่วมกันลอยกระทงแบบนักอนุรักษ์ โดยหันมาใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น โดยการรณรงค์งดการใช้กระทงที่ทำมาจากโฟมหรือวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ใช้กระทงที่เป็นวัสดุธรรมชาติแทน หรือหากมาเป็นกลุ่มหลายคนก็ลอยกระทงเพียง ๑ ใบ หรือ ๑ ครอบครัวต่อกระทง ๑ ใบ หรือหากมาเป็นคู่ก็ลอยกระทงแค่ ๑ ใบ ก็จะสามารถช่วยอนุรักษ์ลำน้ำไม่เป็นการเพิ่มขยะในวันรุ่งขึ้นได้ หรือในปัจจุบันนี้เป็นยุคดิจิทัล เทรนด์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันในหลายพื้นที่ในขณะนี้ โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยทำงานหลายๆคนก็อาจจะลอยกระทงแบบสมัยใหม่ นั่นคือ การลอยกระทงออนไลน์บนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งในแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ต่างๆก็มีให้บริการหลายเว็บไซต์ด้วยกัน ก็จะสามารถช่วยกันลดปริมาณขยะในลำน้ำ และยังร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการท่องเที่ยวแบบอีโค่สไตล์ (Eco style) ได้อีกทางหนึ่งด้วย”
  เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านกลาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๐๙๐๗๑๑ ต่อ ๕๐๒

 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 38 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
16
 เมื่อวาน 
146
 เดือนนี้ 
572
 เดือนที่ผ่านมา 
16,254
 ปีนี้ 
62,031
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
225,478
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561