หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

         

วันนี้ (29 พ.ย. 62) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ่าสิบเอกธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2562 มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 , ญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง ,ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ 2563 , ขอรับความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางหมู่ที่ 2 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชนตามแบบมาตรฐานกรมพลศึกษา และขอความเห็นชอบการขอใช้พื้นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลางเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ซึ่งที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ และ ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบการใช้สนามฟุตบอลภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ จามเทวีเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมและเตรียมทีมแข่งขันของสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ ซึ่งที่ประชุมสภา ได้ขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เนื่องจาก ต้องมีการศึกษาข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมในการขอใช้สนามฟุตบอลดังกล่าวให้ถี่ถ้วนก่อน จึงค่อยนำเข้าเพื่อพิจารณาในที่ประชุมสภาในครั้งต่อไป โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง 

 

*************************************

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 68 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
112
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561