หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ทต.บ้านกลาง จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
 

ทต.บ้านกลาง จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563

         

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2563 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2563 ทต.บ้านกลาง จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563
นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เปิดเผยว่า “เด็ก” เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าสูงสุดเหนือทรัพยากรใดๆในโลก เด็กทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง ทุกคนจึงคาดหวังให้เด็กได้เจริญเติบโตในครอบครัวที่เพียบพร้อม และได้รับการพัฒนารอบด้าน             ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจ รู้จักตัวเอง ดูแลช่วยเหลือตนเอง และพึ่งตนเองได้ตลอดจนสามารถดำเนินชีวิต          ที่มีคุณค่า ต่อตนเอง และครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จ โดยเด็กมีร่างกายที่กำลังเจริญเติบโต มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากประสบการณ์ของเด็กเอง จากบุคคลและสิ่งต่างๆ จึงชอบลองทำสิ่งที่ท้ายทายความ สามารถ ต้องการเพื่อนเล่นเป็นกลุ่ม ชอบแข่งขัน ชอบออกกำลังกาย และแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ต้องการให้ผู้อื่นสนใจ ชอบคนยกย่อง ชมเชย รวมทั้ง              การยอมรับจากครูและเพื่อน เพื่อให้เด็กพัฒนาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การเล่น จึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเด็ก ทั้งการเล่นกับ เพื่อนเป็นกลุ่ม เล่นเกมต่างๆ และการเล่นของเล่น ช่วยให้เด็กเรียนรู้จากการกระทำ รู้คิด รู้จักแก้ปัญหา และมีความเพลิดเพลิน จึงควรส่งเสริมให้เด็กมีจุดเริ่มต้นในชีวิตที่ดีได้ ด้วยการส่งเสริมให้เด็ก               ได้มีโอกาสเล่นอย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัย ปล่อยให้เด็กเพลิดเพลินกับการแสวงหาคำตอบด้วยตัวเอง         ผ่านการเล่น ในสถานการณ์ที่สร้างสรรค์ จะมีความสามารถในการเรียนรู้และมีพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ ภาษา สติปัญญา มีความอยากรู้ อยากเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่ดีกว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้กล้าแสดงออก
ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดโครงการให้เด็กกล้าแสดงออกเหมาะสมตามวัย ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามหญ้าโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดงานฯ จากนั้นจะได้เริ่มกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ พร้อมการเล่นเกมส์ และแจกของรางวัลแต่ละซุ้มกลุ่มสาระ ภายในงานมีขนม ของที่ระลึกแจกฟรีตลอดงาน
จึงขอเชิญชวนเด็กนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
 

*************************************

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

น.ส.ญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 70 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
30
 เมื่อวาน 
278
 เดือนนี้ 
15,499
 เดือนที่ผ่านมา 
11,555
 ปีนี้ 
15,499
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
315,398
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561