หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

         


วันนี้ (7 ก.พ. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  โดยมีการติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนฯ, การติดตามรายงานรายรับของเทศบาลตำบลบ้านกลาง, การติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน, การติดตามโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาด ปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน รวมถึงการดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 และสรุปการสำรวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลางรวมถึงการ รายงานการดำเนินกิจกรรมตามโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร, โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนชุมชน 12 หมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563, โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป, การจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 14 ปี การก่อตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการวัยเรียนสดใสห่างไกลโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการโครงการบ้านกลางลดก๊าซเรือนกระจกสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการดำเนินการโครงการรณรงค์คัดแยกขยะเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 และเพื่อพิจารณาหารือการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสากล “บ้านกลางคัพ”, โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รวมถึงขอรับความเห็นชอบการย้ายศูนย์ (ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลบ้านกลาง) ที่ห้องปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (เดิม) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง, หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ เทศบาลตำบลบ้านกลางกันอย่างพร้อมเพรียง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 31 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
175
 เมื่อวาน 
182
 เดือนนี้ 
2,190
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
38,225
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
201,672
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561