หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ลงพื้นที่ 12 หมู่บ้าน สาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัย (DIY) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล

 โดย Administrator วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
 

ลงพื้นที่ 12 หมู่บ้าน สาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัย (DIY) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล

         

วันนี้ (24 มี.ค. 63) เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ได้ลงพื้นที่ 12 หมู่บ้าน สาธิตการจัดทำหน้ากากอนามัย (DIY) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลและเทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้สนับสนุนงบกลาง เงินสำรองจ่ายสำหรับจ่ายในกรณีฉุกเฉิน-โรคติดต่อ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย 22,778 ชิ้น และได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันเย็บหน้ากากผ้าไว้ใช้เองแบบDo It by Yourself หรือ DIY ซึ่งหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถกันอนุภาคขนาดเล็ก , ป้องกันการซึมผ่านของละอองน้ำ และสามารถนำไปซักได้หลายครั้ง รวมถึงการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มอบวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวแบ้วทั้ง 13หมู่บ้าน รวม 22,778 ชิ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน, อสม.ประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง  ทั้งนี้ เทศบาลได้จัดให้มีถังขยะติดเชื้อแบบมีฝาปิด สำหรับใช้ทิ้งขยะประเภทหน้ากากอนามัยและกระดาษทิชชู่ต่างๆติดตั้งภายในหมู่บ้านทั้ง12 หมู่บ้าน
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 4 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
88
 เมื่อวาน 
244
 เดือนนี้ 
2,747
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
38,782
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
202,229
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561