หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563
 

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (25 มี.ค. 63) เวลา 13.00 น. ที่อาคารโล่งด้านหน้าห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานสถานะการเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง, รายงานสถานะการเงินของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลบ้านกลาง, รายงานผลการดำเนินงานและติดตามผลการดูแล, รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562  รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล(Care Plan) และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ 
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 7 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
46
 เมื่อวาน 
244
 เดือนนี้ 
2,747
 เดือนที่ผ่านมา 
8,769
 ปีนี้ 
38,782
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
202,229
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561