หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ECO Network Committee) ครั้งที่ 12563

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
 

ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ECO Network Committee) ครั้งที่ 12563

         

วันนี้ (21 พ.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ECO Network Committee) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2563 รวมถึงเรื่องเพื่อพิจารณาร่างคำสั่งนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชน จำนวน 4 ชุมชน, หน่วยงานราชการ/ท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง, ผู้ประกอบการ จำนวน 2 แห่ง โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจหน้าที่ ในการให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินงาน และการจัดทำแผนของนิคมอุตสาหกรรมในการยกระดับสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนแม่บทการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ประสานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีการทบทวนแผนการดำเนินงานในทุกๆ 2 ปี
********************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 34 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
109
 เมื่อวาน 
229
 เดือนนี้ 
4,623
 เดือนที่ผ่านมา 
16,355
 ปีนี้ 
123,292
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
286,739
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561