หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงแจ้งการประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563

 โดย Administrator วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
 

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงแจ้งการประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563

         

วันนี้ (23 มิ.ย. 63) เวลา 13.30น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงบประมาณ ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง รวมถึงแจ้งการประกาศ พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตำบลบ้านกลาง ในห้วงไตรมาส ที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในอัตราร้อยละ 90 สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)  รวมถึงการนำเสนอโครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยมีสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

****************** ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 6 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
105
 เมื่อวาน 
297
 เดือนนี้ 
3,411
 เดือนที่ผ่านมา 
13,357
 ปีนี้ 
78,227
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
241,674
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561