หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

 โดย Administrator วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563
 

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง

         

วันนี้ (14 ต.ค. 63) เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานฯ การกำหนดประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีต่อไป เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 รวมถึงเพื่อทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านกลาง และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
*****************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 11 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
42
 เมื่อวาน 
227
 เดือนนี้ 
13,807
 เดือนที่ผ่านมา 
9,572
 ปีนี้ 
116,121
 ปีที่ผ่านมา 
111,238
   ทั้งหมด 
279,568
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561