หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางกระทงสายฝนสำหรับงานสีสันวันยี่เป็งตำบลบ้านกลางลำพูน

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
 

ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางกระทงสายฝนสำหรับงานสีสันวันยี่เป็งตำบลบ้านกลางลำพูน

          วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ. เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกลาง ร่วมสักการะบวงสรวง องค์อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย ณ ลานอนุสาวรีย์ฯ ในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีฯ เนื่องในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง)ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 และเยี่ยมชมให้กำลังใจตัวแทนประชาชนจาก 12 หมู่บ้านของตำบลบ้านกลาง ในการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก ,ในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16:00 น เป็นต้นไป เริ่มเปิดกิจกรรมถนนคนเดิน, ตลาดนัดสุขภาพ, กาดหมั้ว ครัวแลง จากนั้นในเวลา 19:30 น. ให้การต้อนรับ นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน สืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 และร่วมกับนักท่องเที่ยว-ประชาชนที่มาร่วมงาน จุดผางประทีป 500 ดวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีนิยมของล้านนา บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการฯ และมอบรางวัลการประกวดประดิษฐ์กระทง โดยผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็ก รางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่ 7 บ้านร่องส้าว ,รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง ,รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 3 บ้านขี้เหล็ก ,รางวัลชมเชยอันดับ 1 หมู่ 9 บ้านกลาง ,ชมเชยอันดับ 2 หมู่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย และชมเชยอันดับ 3 หมู่ 8 บ้านแม่ยาก จากนั้นเวลาประมาณ 20.00 น.เริ่มการประกวดสาวงาม miss factory บ้านกลาง 2020 ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลางโดยมีสาวงามที่เป็นพนักงานจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน สถานประกอบการและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน เข้าร่วมประกวด ผลการประกวดผู้ชนะเลิศรางวัล Miss Factory บ้านกลาง 2020 ได้แก่ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9 นางสาวโชติกา จินะทอง มาช่าคลินิกเวชกรรมส่งเข้าประกวด , รองอันดับ 1 ได้แก่หมายเลข 11 นางสาวปุณยวีร์ ปองแก้ว บริษัทเบทาโกร จำกัดมหาชนส่งเข้าประกวด , รองอันดับ 2 ได้แก่หมายเลข 8 นางสาววีรินทร์ภัทร์ ทุนอินทร์ ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนส่งเข้าประกวด , รองอันดับ 3 ได้แก่หมายเลข 6 นางสาวลัดดาวัลย์ พรพิริยะวงษ์ มาช่าคลินิกเวชกรรมส่งเข้าประกวด , รองอันดับ 4 ได้แก่หมายเลข 5 นางสาวปรียา ปินใจกุล สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูนส่งเข้าประกวด และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่หมายเลข 1 แพทย์หญิงอัจฉมาพร สาลี โรงพยาบาลหริภุญชัยราม จ.ลำพูน ส่งเข้าประกวด งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลางปีนี้ เทศบาลฯได้คำนึงถึงความปลอดภัย ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCovid19 โดยได้จัดจุดคัดกรองสแกนอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงขอความร่วมมือในการสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าและลงทะเบียนด้วยแอพพริเคชั่นไทยชนะก่อนเข้าไปในบริเวณงานทุกคน การเว้นระยะห่าง หรือSocial Distancing ของผู้มาร่วมงาน ร้านค้าต่างๆ เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถี New Normal เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมจัดงานลอยกระทงปลอดขยะ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายง่าย งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติกและหลอดพลาสติก รณรงค์ใช้ถุงผ้าในการมาจับจ่ายซื้อของ และร่วมลอยกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ถือเป็นการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ New normal อีกด้วย ***************** ขอบคุณภาพสาวงามจาก facebook คุณเย็นเล่า เช้ากาแฟ นายราชฤทธิ์. ธิแจ้, นายคมสันค์ พรมสนธิ : ผู้สื่อข่าว น.ส.ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : บรรณาธิการ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง 

*************************************

นายราชฤทธิ์. ธิแจ้, นายคมสันค์ พรมสนธิ / ข่าว

facebook คุณเย็นเล่า เช้ากาแฟ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 83 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
120
 เมื่อวาน 
439
 เดือนนี้ 
11,908
 เดือนที่ผ่านมา 
16,419
 ปีนี้ 
80,518
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
380,417
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561