หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เทศบาลตำบลบ้านกลางลำพูน ผนึกกำลัง สกัดกั้น covid 19 ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด

 โดย Administrator วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564
 

เทศบาลตำบลบ้านกลางลำพูน ผนึกกำลัง สกัดกั้น covid 19 ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด

         

วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 13:30 น. นายอภิชาติ. เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาลฯทุกสำนัก/กองที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ร่วมกับ อสม.,ผู้นำชุมชน,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ปูพรม X-ray ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ตามหอพัก,บ้านเช่า,อพาร์ทเม้นท์ ,สถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด หรือเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง (พื้นที่สีแดง) ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เรื่องจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 รวม 28 จังหวัด เพื่อขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง หรือพื้นที่สีแดง ต้องรายงาน ข้อมูลการเดินทางและให้กักตัวทันที 14 วัน ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 1 มกราคม 2564 เรื่องมาตรการกักตัว (Home quarantine) ผู้ที่เดินทาง เข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน(เพิ่มเติม) โดยขอความร่วมมือ เจ้าของหอพัก,บ้านเช่า,อพาร์ทเม้นท์ และผู้ที่พำนักอาศัย ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดได้กรอกข้อมูลการเดินทาง ตามแบบรายงานทะเบียนรายชื่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก,บ้านเช่า,อพาร์ทเม้นท์, ห้องพักรายเดือน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย,หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และนำรถแห่ประชาสัมพันธ์ ออกประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ และกำชับให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง ได้ใช้มาตรการป้องกันตนเอง แบบSelf quarantine คือการแยกกักตนเองเพื่อสังเกตอาการ ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 9/2563 เรื่อง มาตรการเพื่อสังเกตอาการด้วยตนเอง (Self quarantine) ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูน ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ อสม. แต่ละหมู่บ้านจะได้รวบรวมรายชื่อตามแบบสำรวจรายงาน ไปยังศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ตำบลบ้านกลาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง เพื่อรายงานให้อำเภอและจังหวัดทราบต่อไป
 
****************
ผู้สื่อข่าว : งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 9218 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
69
 เมื่อวาน 
782
 เดือนนี้ 
11,203
 เดือนที่ผ่านมา 
11,555
 ปีนี้ 
11,203
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
311,102
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561