หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 1/2564

 โดย Administrator วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
 

ร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 1/2564

         

วันนี้ (5 ม.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่ และผู้แทน อสม.ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมรับฟังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาที่สำคัญ อาทิ สรุปผลการติดตามและการรายงานผลการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในห้วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2563 และแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อำเภอเมืองลำพูน ประจำเดือนมกราคม 2564, รายงานผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , ภัยแล้ง , ภัยหนาว, การค้ามนุษย์ , แรงงานต่างด้าวและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่, การป้องกันและลดอุบัติทางถนนจังหวัดลำพูน, การบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5), การดำเนินงานด้านขยะมูลฝอย และผลการดำเนินงานลำพูน เมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน รวมถึงการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา รวมถึงการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 2019) โดยมีนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนการนายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชอำเภอเมือง กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ผ่านระบบ Video conference แอพพลิเคชั่น zoom ณ ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
******************* 
ผู้สื่อข่าว : นางสาวญาณิศา มณีขัติย์
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 8 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
57
 เมื่อวาน 
782
 เดือนนี้ 
11,203
 เดือนที่ผ่านมา 
11,555
 ปีนี้ 
11,203
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
311,102
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561