หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

เปิดโครงการ “แม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจโภชนาการในงานบุญ” ประจำปีงบประมาณ 2561

 โดย Administrator วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561
 

เปิดโครงการ “แม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจโภชนาการในงานบุญ” ประจำปีงบประมาณ 2561

          วันนี้ (28 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชิดพงศ์ เสนะสุทธิพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ประธานพิธีเปิดโครงการ “แม่บ้านร่วมใจ ใส่ใจโภชนาการในงานบุญ” ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลบ้านกลาง มีความรู้ ความเข้าใจในการปรุงอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร งานบุญ มีอาหารที่ปรุงสะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ลดการใช้สารปรุงแต่งต่าง ๆ ลง ลดหวาน มัน เค็ม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีแม่บ้านตำบลบ้านกลาง จำนวน 120 คน มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “อันตรายจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม” โดย คุณสมเพชร ตนเล็ก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การเลือกซื้ออาหารที่สะอาด และปลอดภัยตามหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม” และหัวข้อเรื่อง “ปรุงอย่างไรให้อาหารสะอาดปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร” โดย วิทยากรจากโรงพยาบาลลำพูน ในครั้งนี้ด้วย 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 70 คน