หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 72564 ประจำปีงบประมาณ 2564)

 โดย Administrator วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
 

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 72564 ประจำปีงบประมาณ 2564)

         

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2564 (ครั้งที่ 7/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564) เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีวาระที่สำคัญ อาทิ การติดตามงานร้องทุกข์ร้องเรียนของตำบลบ้านกลาง, การติดตามรายงานของเทศบาลตําบลบ้านกลาง, การติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน, การติดตามโครงการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, การติดตามการดำเนินงานกิจกรรมถนนสวยสะอาดปลอดภัย ด้วยความร่วมใจของคนท้องถิ่น จังหวัดลำพูน, สรุปผลการดำเนินโครงการจิตอาสา  "พัฒนาตำบลบ้านกลาง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สุสานบ้านสิงห์เคิ่งหมู่ที่ 6 บ้านสิงห์เคิ่ง, สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง, โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, สรุปการจัดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, สรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลบ้านกลาง ประจำเดือนมีนาคม 2564, สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลบ้านกลางประจำปี 2564, สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพกายเด็ก ตามหลักโภชนาการอาหาร และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2564, และข้อสังเกตของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าฝ่ายฯ, หัวหน้างาน, พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
************************
ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์ ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์ 
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
 

*************************************

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ข่าว

นายราชฤทธิ์ ธิแจ้ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 5 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
161
 เมื่อวาน 
216
 เดือนนี้ 
8,203
 เดือนที่ผ่านมา 
15,601
 ปีนี้ 
60,394
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
360,293
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561