หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

วันนี้ (27 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ พรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน “Clean Food Good Teat” เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอย และผู้ประกอบกิ

 โดย Administrator วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561
 

วันนี้ (27 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ พรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน “Clean Food Good Teat” เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอย และผู้ประกอบกิ

         

วันนี้ (27 ก.ย. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายชูพงศ์ พรหมมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐาน “Clean Food Good Teat” เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอย และผู้ประกอบกิจการตลาด ตระหนักถึงความสำคัญของสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม ในสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมและยกระดับ ร้านอาหาร และโรงอาหาร ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” Clean Food Good Taste ตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากการตรวจประเมินตามเกณฑ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” Clean food good taste มีผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร แผงลอย ตลาด ผู้สัมผัสอาหาร ในร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารในตลาดสด ผู้ดูแลโรงอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ของโรงงานอุตสาหกรรม โรงอาหารของโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เจริญวัยเนอร์สเซอรี่ ผู้ดูแลตลาด จำนวน 26 ราย ผ่านการประเมินมาตรฐานฯ ดังกล่าวโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย
 

*************************************

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ข่าว

นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 63 คน