หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2564

 โดย Administrator วันพุธที่ 29 กันยายน 2564
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน ประชุมสภาสมัยวิสามัญครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2564

         

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10:00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทวีป พรมกลาง ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญครั้งที่ 2/1 ประจำปี พ.ศ.2564, ญัตติเรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน, เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการขอใช้ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยมีนายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภา,หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง

******************
ผู้สื่อข่าว : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ข่าว

นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 14 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
322
 เมื่อวาน 
168
 เดือนนี้ 
8,157
 เดือนที่ผ่านมา 
11,667
 ปีนี้ 
149,875
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
449,774
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561