หน้าแรก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

 ข่าวประชาสัมพันธ์

  12 มกราคม 2561 โดย Administrator

นายก ทต.บ้านกลาง ร่วมเป็นเกียรติ รพ.สต.บ้านกลางรับมอบรถยนต์จากบริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด

 โดย Administrator วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
 

นายก ทต.บ้านกลาง ร่วมเป็นเกียรติ รพ.สต.บ้านกลางรับมอบรถยนต์จากบริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด

         

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบรถยนต์บรรทุก ปิคอัพดีเซลขนาด 2,400 ซีซี แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง จากบริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานรับมอบรถยนต์ ตามโครงการ 3 หมอ เยี่ยมบ้านเชิงรุก จากบริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ที่มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ในการนี้ พันเอกสงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ตัวแทนบริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ จํากัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนโครงการ 3 หมอเยี่ยมบ้านเชิงรุก ที่เป็นการดำเนินโครงการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คนเพื่อดูแลประชาชนแบบใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ โดยหมอประจำตัว 3 คนตามโครงการฯ ประกอบด้วย 1.หมอประจำบ้าน (อสม.ทุกคน) ที่ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา วางแผนรายบุคคล/ครอบครัว ทำหน้าที่ประสานส่งต่อการดูแลประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หรือป่วยให้กับหมอคนที่ 2. หมอสาธารณสุข (เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ดูแลระบบสุขภาพเบื้องต้นสำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ส่วนหมอคนที่ 3. หมอครอบครัว (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ทั่วไป) คือ หมอที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ดูแล และให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยบริษัทไทยไปป์ภาคเหนือ จำกัด ได้ให้ความสำคัญเห็นถึงประโยชน์และความรวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง จึงได้มอบรถโครงการ 3 หมอเยี่ยมบ้านเชิงรุก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง เพื่อใช้ในการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง ต่อไป
โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน ,นายอำเภอเมืองลำพูน ,สาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ,รองนายกเหล่ากาชาด ,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, กำนันตำบลบ้านกลาง ,ชมรม อสม.ตำบลบ้านกลาง และทีมแพทย์ คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบครั้งนี้
******************
ผู้สื่อข่าว : นายคมสันต์  พรมสนธิ
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งข่าว : งานประชาสัมพันธ์ 
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
 

*************************************

นายคมสันต์ พรมสนธิ / ข่าว

นายคมสันต์ พรมสนธิ / ภาพ

งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง

www.banklanglp.go.th

โทร 0-5309-0721-23 ต่อ 711

จำนวนผู้ชม 37 คน


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
45
 เมื่อวาน 
201
 เดือนนี้ 
8,794
 เดือนที่ผ่านมา 
13,408
 ปีนี้ 
163,920
 ปีที่ผ่านมา 
136,452
   ทั้งหมด 
463,819
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561