หน้าแรก >> ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล

 ประกาศเทศบาล/คำสั่งเทศบาล (38)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (ดาดลำเหมือง) จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
2023-01-26
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รถขุดตีนตะขาบ
2023-01-20
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี (ดาดลำเหมือง) จำนวน 2 ช่วงบริเวณลำเหมืองหลังโรงลูกชิ้นอรรถพล ถึง แยกลำเหมืองหอพักน้ำหวาน หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว
2023-01-13
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2023-01-11
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ชนิด 6 ล้อ
2023-01-11
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2023-01-11
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ. 2566
2022-12-30
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-10-07
9 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2022-09-23
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
2022-08-15
11 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
2022-07-19
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานทรัพย์สินและอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี(ปรับปรุง) 20 พฤษภาคม 2565
2022-05-23
13 ประกาศเทศบาล เรื่องการประการใช้เทศบัญญัติ พ.ศ.2565
2022-01-04
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด เทศบาลตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
2022-04-28
15 ประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2022-04-23
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
2022-03-28
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
2022-01-17
18 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2021-11-23
19 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2021-11-03
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1
2021-09-15
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
586
 เมื่อวาน 
180
 เดือนนี้ 
18,872
 เดือนที่ผ่านมา 
27,216
 ปีนี้ 
18,872
 ปีที่ผ่านมา 
245,518
   ทั้งหมด 
751,634
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561