หน้าแรก >> รายงาน >> กิจการสภา

 กิจการสภา (138)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
2024-06-11
2 ประกาศเรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
2024-06-11
3 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567
2024-06-11
4 สรุปรายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
2024-06-11
5 ประกาศเรื่องกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2567
2024-06-11
6 ประกาศเรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยแรก ประจำปี 2567
2024-06-11
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
2024-06-11
8 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
2024-06-11
9 ประกาศเรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
2024-06-11
10 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
2024-06-11
11 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566
2024-06-11
12 ประกาศเรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2 ประจำปี 2566
2024-06-11
13 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี 2566
2024-06-11
14 ประกาศเรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/1 ประจำปี 2566
2024-06-11
15 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/1 ประจำปี 2566
2024-06-11
16 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
2024-06-11
17 ประกาศเรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
2024-06-11
18 รายงานประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
2024-06-11
19 ประกาศเรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
2024-06-11
20 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
2024-06-11
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
196
 เมื่อวาน 
1,406
 เดือนนี้ 
27,838
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
143,023
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,126,483
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561