หน้าแรก >> รายงาน >> คู่มือบริการประชาชน

 คู่มือบริการประชาชน (11)

  ปรับปรุงข้อมูลระบบ 22 ตุลาคม 2565 โดย Administrator

 
ลำดับ รายการ ไฟล์ วันที่
1 คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
2024-04-27
2 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
2024-03-19
3 แนวทางการให้บริการการแจ้งเหตุ/ร้องเรียน ศูนย์ One Stop Service (OSS)และระบบร้องเรียนออนไลน์ Bell Me
2024-03-19
4 คู่มือภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระเบียบ กฏหมาย พระราชบัญญิติ ภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
2024-03-18
5 หนังสือบรรยายสรุป และคู่มือแนะนำประชาชน
2023-06-17
6 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2022-04-23
7 คู่มือการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
2020-06-17
8 คู่มือการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งเสริมการพัฒนาสตรี โดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวดลำพูน
2020-06-17
9 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบ้านกลาง
2019-06-25
10 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2019-06-17
11 คู่มือภาษี 2560
2018-11-13
 

โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 555
โทรศัพท์ : 053-090711 ต่อ 109
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าเว็บ
 วันนี้ 
227
 เมื่อวาน 
1,406
 เดือนนี้ 
27,838
 เดือนที่ผ่านมา 
25,659
 ปีนี้ 
143,023
 ปีที่ผ่านมา 
250,698
   ทั้งหมด 
1,126,483
 เริ่มบันทึกวันที่ 12/02/2561